مقاومت تابع نور(LDR) 4 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود PHOTOCELL SMALL (165)

PHOTOCELL SMALL (165)

فتوسل کوچک

20/700 ریال
ناموجود PHOTOCELL MEDIUM (164)

PHOTOCELL MEDIUM (164)

فتوسل متوسط

43/100 ریال
ناموجود PHOTOCELL BIG (164)

PHOTOCELL BIG (164)

سنسور فتوسل بزرگ قابدار

112/050 ریال
ناموجود PHOTOCELL 7MIL

PHOTOCELL 7MIL

فتوسل 7 ميل

34/480 ریال