اداپتور(Adaptor) 86 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود ADAPTOR 5V 600MA

ADAPTOR 5V 600MA

430/940 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 2A BA SIM GHK

ADAPTOR SWITCHING 12V 2A BA SIM GHK

تغذيه سويچينگ 12ولت 2 آمپر دو سر سيم دار مدل GHK

520/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 3V 3A

ADAPTOR SWITCHING 3V 3A

578/260 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)

ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)

جعبه سفيد رنگ

1/353/340 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A FSP

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A FSP

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر FSP

845/000 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 9V 3A HONOR

ADAPTOR SWICHING 9V 3A HONOR

آداپتور سوئيچينگ 9 ولت 3 آمپر HONOR

847/940 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 3A MOTOROLA

ADAPTOR SWITCHING 12V 3A MOTOROLA

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 3 آمپر MOTOROLA

814/010 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 5A GHK

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A GHK

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 5 آمپر GHK

936/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 3A GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 3A GHK

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 3 آمپر GHK

1/441/490 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GHK

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 1 آمپر ديواري GHK

712/270 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 2A GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 2A GHK

تغذيه روميزي 24 ولت 2 آمپر

1/265/380 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

ADAPTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

1/206/620 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP

ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 5 آمپر FSP

2/119/840 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GOELST NL

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GOELST NL

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر ديواري

766/270 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 8A DELTA

ADAPTOR SWITCHING 12V 8A DELTA

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 8 آمپر DELTA

1/892/090 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 4A LITEON

ADAPTOR SWITCHING 12V 4A LITEON

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 4 آمپر LITEON

780/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 3.33A

ADAPTOR SWITCHING 12V 3.33A

603/320 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 6A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 5V 6A ROMIZI

تغذيه 5 ولت 6 آمپر رو ميزي

999/760 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 15V 3A GHK

ADAPTOR SWITCHING 15V 3A GHK

آداپتور سوئيچينگ 15 ولت 3 آمپر GHK

1/441/490 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI GHK

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 1 آمپر ديواري GHK

423/970 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI

689/480 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 5V 3A CISCO

ADAPTOR SWICHING 5V 3A CISCO

655/010 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI GHK DSA-12W-12

ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI GHK DSA-12W-12

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 1آمپر GHK DSA-12W-12

427/680 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 2 آمپر دو سر سيم دار SK BROADBAND

542/680 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI AMIGO

ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI AMIGO

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 1 آمپر ديواري AMIGO

423/970 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 12V 6A

ADAPTOR SWITCHING 12V 6A

ریال
ناموجود ADAPTOR 6V 500MA

ADAPTOR 6V 500MA

ریال
ناموجود ADAPTOR 3V 300MA

ADAPTOR 3V 300MA

ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 9V 2A DIVARI MOSO

ADAPTOR SWITCHING 9V 2A DIVARI MOSO

آداپتور سوئيچينگ 9 ولت 2 آمپر ديواري MOSO

780/090 ریال
ناموجود ADAPTOR 4.5V 300MA

ADAPTOR 4.5V 300MA

ریال