شاتکی(schottky) 61 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1N 5819

1N 5819

ديود شاتکي 1 آمپر 40 ولت

8/490 ریال
موجود SB 560

SB 560

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

34/480 ریال
موجود SB 260

SB 260

ديود شاتکي 2 آمپر 60 ولت

17/230 ریال
موجود SR 506

SR 506

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

34/500 ریال
موجود 1N 5822

1N 5822

ديود شاتکي 3 امپر 40 ولت

18/260 ریال
موجود MBR 1060CT

MBR 1060CT

ديود شاتکي 10 آمپر 60 ولت

78/280 ریال
موجود MBR 2045CT

MBR 2045CT

ديود شاتکي 20 آمپر 45 ولت

78/280 ریال
موجود DIODE MBR 320

DIODE MBR 320

ديود شاتکي 3 آمپر 20 ولت

23/510 ریال
موجود STPS 2045CT

STPS 2045CT

ديود شاتکي 20 آمپر 45 ولت

172/390 ریال
موجود STPS 3045 CW

STPS 3045 CW

ديود شاتکي 30 آمپر 45 ولت

215/250 ریال
موجود DIODE STPS 1545CT

DIODE STPS 1545CT

ديود شاتکي 15 آمپر 45 ولت

137/910 ریال
موجود SBL 2060CT

SBL 2060CT

ديود شاتکي 20 آمپر 60 ولت

78/280 ریال
موجود MBR 30H100CT TO-247

MBR 30H100CT TO-247

ديود شاتکي 30 آمپر 100 ولت

221/770 ریال
ناموجود MBR 20150CT

MBR 20150CT

ديود شاتکي 20 آمپر 150 ولت

78/280 ریال
ناموجود DIODE MBR 3045CT

DIODE MBR 3045CT

ديود شاتکي 30 آمپر 45 ولت

86/210 ریال
ناموجود DIODE MBR 4045

DIODE MBR 4045

ديود شاتکي 40آمپر 45 ولت

137/910 ریال
ناموجود DIODE MBR 160S

DIODE MBR 160S

ديود شاتکي 1 آمپر 60 ولت اس ام دي

12/540 ریال
ناموجود STPS 2545

STPS 2545

ديود شاتکي 25 آمپر 45 ولت

ریال
ناموجود SR 3100

SR 3100

ديود شاتکي 3 آمپر 100 ولت

49/600 ریال
ناموجود SB 140

SB 140

ديود شاتکي 1 آمپر 40 ولت

8/630 ریال
ناموجود SR 5200

SR 5200

ديود شاتکي 5 آمپر 200 ولت

105/660 ریال
ناموجود MBR 30100CT

MBR 30100CT

ديود شاتکي 30 آمپر 100 ولت

154/770 ریال
ناموجود STPS 1045

STPS 1045

ديود شاتکي 10 آمپر 45 ولت

ریال
ناموجود SR 860

SR 860

ديود شاتکي 8 آمپر 60 ولت

34/480 ریال
ناموجود SKE 4F

SKE 4F

ریال
ناموجود SBL 1040

SBL 1040

ديود شاتکي 10 آمپر 40 ولت

ریال
ناموجود 31DQ

31DQ

ديود شاتکي 3.3 آمپر 50 ولت

ریال
ناموجود SR 560

SR 560

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

17/230 ریال
ناموجود SR 360

SR 360

ديود شاتکي 3 آمپر 60 ولت

31/270 ریال
ناموجود STPS 4045

STPS 4045

ديود شاتکي 40 آمپر 45 ولت

ریال