میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered) 13 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود MICRO SW PEDALI (207)

MICRO SW PEDALI (207)

ميکرو سويچ پدالي تلفني

34/480 ریال
موجود MIK AHROMDAR 2A 125V (216)

MIK AHROMDAR 2A 125V (216)

ميکروسويچ اهرم دار قرقره اي 2آمپر 125 ولت

19/000 ریال
موجود MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

ميکروسوييچ مدل M102-011 با 5آمپر 125 ولت و 3آمپر 250 ولت

68/960 ریال
موجود MIK AHROMDAR 15A 250V V-152-1C25 (226)

MIK AHROMDAR 15A 250V V-152-1C25 (226)

کليد اهرمي متوسط

96/000 ریال
موجود MIK AHROMDAR 15A 250V V-153-1C25 (227)

MIK AHROMDAR 15A 250V V-153-1C25 (227)

ميکروسوييچ اهرم دار 15 آمپر 250 ولت

110/000 ریال
موجود MIK AHROMDAR 3A 250V 2.8CM

MIK AHROMDAR 3A 250V 2.8CM

ميکروسوييچ اهرم دار بلند 3آمپر 250 ولت اهرم 2.8 سانتمتري

86/210 ریال
موجود MIK AHROMDAR 3A 250V 4CM (218)

MIK AHROMDAR 3A 250V 4CM (218)

ميکروسويچ اهرم دار بلند 3 آمپر 250 ولت اهرم 4 سانتمتري

70/000 ریال
ناموجود SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (217)

SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (217)

ميکرو سيچ اهرو دار قرقره اي 15 آمپر

ریال
ناموجود MICRO SW AHROMDAR BOLAND 3PIN

MICRO SW AHROMDAR BOLAND 3PIN

ميکرو سويچ بلند لبه دار سياه 3 پين

43/100 ریال
ناموجود MIK AHROMDAR 15A V-156-1C25 (220)

MIK AHROMDAR 15A V-156-1C25 (220)

ميکرو سوييچ اهرم دار قرقره اي 15 آمپر

96/000 ریال
ناموجود SW AHROMDAR 5A 250V (219)

SW AHROMDAR 5A 250V (219)

ميکرو سوييچ اهرم دار متوسط 5 آمپر 250 ولت قرقره اي

51/710 ریال
ناموجود MIK AHROMDAR 1A 125V (216)

MIK AHROMDAR 1A 125V (216)

ميکروسويچ اهرم دار قرقره اي 1آمپر 125 ولت

51/710 ریال
ناموجود SW AHROMDAR 3A 250V(219)

SW AHROMDAR 3A 250V(219)

ميکروسوييچ متوسط قرقره دار اهرم دار کوتاه

76/800 ریال