سبد خرید خالی می باشد

  سبد خرید شما خالی می باشد

  سبد خرید خالی می باشد

  سبد داخل شما خالی می باشد

نمایش سبد داخل

  سبد خرید خالی می باشد

  سبد خارج شما خالی می باشد

نمایش سبد خارج


| 30N60 UFD TO-247

MOSFET N-CH 600V 30A \\ 600V, SMPS Series N-Channel IGBT


قیمت : 1/200/000 ریال

مشخصات فنی

دیدگاه ها

 • سید عبدالمجید موسوی
 • شعیب نادعلیزاده