کیت ربات 26 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود ROBAT NOAVARAN NAR 119

ROBAT NOAVARAN NAR 119

مجموعه آموزشي پنج ربات در يک ربات نوآوران الکترونيک مدل NAR119

9/910/120 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN NAR 130P

ROBAT NOAVARAN NAR 130P

مجموعه آموزشي ربات بازو(پيشرفته) نوآوران الکترونيک مدل NAR130P

3/950/840 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN LFR 310PC

ROBAT NOAVARAN LFR 310PC

مجموعه آموزشي ربات مسيرياب و ربات کامپيوتري نوآوران الکترونيک مدل LFR310PC

3/435/510 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN LFR 310

ROBAT NOAVARAN LFR 310

مجموعه آموزشي ربات با ميکرو کنترولر AT89S51 نوآوران الکترونيک مدل LFR310

2/629/490 ریال
موجود (کيت روبات مسيرياب ويژه مسابقات/سه کاره(1155

(کيت روبات مسيرياب ويژه مسابقات/سه کاره(1155

بهنام کيت کيت روبات مسيرياب ويژه مسابقات/قابل اضافه شدن ريمت محصول1155

1/453/480 ریال
موجود (کيت 7کاره خورشيدي (فضايي) 2117 (12058

(کيت 7کاره خورشيدي (فضايي) 2117 (12058

بهنام کيت کيت 7کاره خورشيدي (فضايي) 2117کد محصول:12058

1/453/480 ریال
موجود (کيت ربات مارمولک مدل2137 (12061

(کيت ربات مارمولک مدل2137 (12061

بهنام کيت کيت ربات مارمولک مدل2137 کد محصول:12061

1/982/020 ریال
موجود (کيت آموزشي ساخت پنگوئن خورشيدي (12065

(کيت آموزشي ساخت پنگوئن خورشيدي (12065

بهنام کيت کيت آموزشي ساخت پنگوئن خورشيدي مدل no.2119 کد محصول:12065

1/123/160 ریال
موجود (کيت روبات خورشيدي 3کاره 2019 (12056

(کيت روبات خورشيدي 3کاره 2019 (12056

بهنام کيت کيت روبات خورشيدي 3کاره 2019 Transformersکد محصول:12056

1/055/760 ریال
موجود ROBAT MOGHADAMATI NOAVARAN NSR143

ROBAT MOGHADAMATI NOAVARAN NSR143

ربات مقدماتي نوآوران

1/057/080 ریال
ناموجود (کيت 7کاره خورشيدي (ماشيني) 2113 (12057

(کيت 7کاره خورشيدي (ماشيني) 2113 (12057

بهنام کيت کيت 7کاره خورشيدي (ماشيني) 2113کد محصول:12057

1/255/290 ریال
ناموجود (کيت آموزشي ساخت قايق پاروئي خورشيدي  (12066

(کيت آموزشي ساخت قايق پاروئي خورشيدي (12066

بهنام کيت کيت آموزشي ساخت قايق پاروئي خورشيدي مدل no.2025 کد محصول: 12066

515/330 ریال
ناموجود (مجموعه آموزشي ماشين خورشيدي 88آزمايش(12075

(مجموعه آموزشي ماشين خورشيدي 88آزمايش(12075

بهنام کيت مجموعه آموزشي ماشين خورشيدي 88آزمايش مد w88کد محصول:12075

911/730 ریال
ناموجود (مجموعه آموزشي انرژي ماشين و پنکه خورشيدي(12076

(مجموعه آموزشي انرژي ماشين و پنکه خورشيدي(12076

بهنام کيت مجموعه آموزشي انرژي ماشين و پنکه خورشيدي مدل E008کد محصول:12076

383/190 ریال
ناموجود (مجموعه آموزشي انرژي خورشيدي پنکه خورشيدي(12077

(مجموعه آموزشي انرژي خورشيدي پنکه خورشيدي(12077

بهنام کيت مجموعه آموزشي انرژي خورشيدي پنکه خورشيدمدل E001 کد محصول:12077

343/560 ریال
ناموجود (کيت آموزش ساخت 4 روبات خورشيدي دايناسور (12062

(کيت آموزش ساخت 4 روبات خورشيدي دايناسور (12062

بهنام کيت کيت آموزش ساخت 4 روبات خورشيدي دايناسور کد محصول:12062

1/187/900 ریال
ناموجود (کيت آموزش ساخت روبات خورشيدي 6دريک (12063

(کيت آموزش ساخت روبات خورشيدي 6دريک (12063

بهنام کيت کيت آموزش ساخت روبات خورشيدي 6دريک no.2127کد محصول 12063

766/380 ریال
ناموجود (کيت آموزشي ساخت کلبه خورشيدي و ماشين شارژي (12064

(کيت آموزشي ساخت کلبه خورشيدي و ماشين شارژي (12064

بهنام کيت کيت آموزشي ساخت کلبه خورشيدي و ماشين شارژي کد محصول:12064

1/123/160 ریال
ناموجود (کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 سبز  (12054

(کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 سبز (12054

بهنام کيت کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 سبز کد محصول12054

792/810 ریال
ناموجود (کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 نارنجي  (12055

(کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 نارنجي (12055

بهنام کيت کيت روبات خورشيدي 6کاره 2011 نارنجي کد محصول:12055

1/215/640 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NAR 131

ROBAT NOAVARAN NAR 131

مجموعه آموزشي ربات جنگجو و فوتبالس مقدماتي نوآوران الکترونيک مدل NAR131

1/255/290 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NPR 142

ROBAT NOAVARAN NPR 142

مجموعه آموزشي ربات برنامه پذير نوآوران الکترونيک مدل NPR142

1/255/290 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NLM 146

ROBAT NOAVARAN NLM 146

مجموعه آموزشي کيت چهار ربات نوآوران الکترونيک مدل NLM146

911/730 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NPR 127

ROBAT NOAVARAN NPR 127

کيت ربات آموزشي پنج روبات در يک روبات با ميکرو کنترولر PIC 16F877 نوآوران الکترونيک مدل NPR 127

991/020 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NAR 130

ROBAT NOAVARAN NAR 130

مجموعه آموزشي ربات بازو(معمولي) نوآوران الکترونيک مدل NAR130

3/541/220 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NAR 125

ROBAT NOAVARAN NAR 125

کيت ربات با ميکرو کنترولر ATMEGA32 نوآوران الکترونيک مدل NAR125

1/030/660 ریال