تغذیه صنعتی 22 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 5A

تغذيه 5 ولت 5 آمپر صنعتي

931/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 5A

12ولت 5 آمپر صنعتي

750/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 2A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 2A

تغذيه 12ولت 2 آمپر صنعتي

560/500 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI  5V 10A GHK

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 10A GHK

تغذيه 5 ولت10 آمپر صنعتي

1/045/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 10A

منبع تغذيه صنعتي 12 ولت 10 آمپر صنعتي

1/064/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 5A

تغذيه 24ولت 5 آمپر صنعتي

1/387/420 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 20A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 20A

1/800/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 40A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 40A

تغذيه سويچينگ صنعتي 5 ولت 40 آمپر

2/180/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 15A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 15A

1/272/050 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 15A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 15A

تغذيه سوئيچينگ صنعتي 24ولت 15 آمپر

2/831/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHINGN 24V 0.8A

ADAPTOR SWITCHINGN 24V 0.8A

منبع تغذيه 24 ولت 0.8 آمپر

713/530 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI GHK 12V 40A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI GHK 12V 40A

3/895/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 36V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 36V 10A

36ولت 10 آمپر صنعتي

3/277/500 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 10A

تغذيه صنعتي 24ولت 10 آمپر

2/137/500 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 30A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 30A

تغذيه 12ولت 30 آمپر صنعتي

2/090/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING

TAGHZIYEH SWITCHING

515/330 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI

ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 1A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 1A

تغذيه سويچينگ صنعتي 24 ولت 1 آمپر

647/460 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 3A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 3A

تغديه صنعتي 24ولت 3 آمپر

726/750 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 33A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 33A

تغذيه 24ولت 33 آمپر

4/756/860 ریال
ناموجود TAGHZIYEH

TAGHZIYEH

383/190 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 2A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 2A

1/076/300 ریال