مقاومت اس ام دی 1210 3 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود RES 560R SMD 1/4W 1210

RES 560R SMD 1/4W 1210

مقاومت اس ام دي 560 اهم سايز 1210

1/320 ریال
ناموجود RES 220R SMD 1/2W 1210

RES 220R SMD 1/2W 1210

مقاومت اس ام دي 220 اهم سايز 1210

1/320 ریال
ناموجود RES 180R  SMD 1/4 1210

RES 180R SMD 1/4 1210

ریال