انتشارات نصیر بصیر 8 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود کتاب الکترونيک صفرتاصدقطعات و تجهيزات صوتي

کتاب الکترونيک صفرتاصدقطعات و تجهيزات صوتي

چارلزپلت- اميد آقايي انتشارات نصيربصير/شابک: 9786007140406

120/130 ریال
موجود کتاب قطعات الکترونيک در سه سوت

کتاب قطعات الکترونيک در سه سوت

محمدرضا سيف-نيلوفرجعفري پورشورغيني انتشارات نصيربصير/ شابک:9786007140017

239/050 ریال
موجود کتاب الکترونيک صفرتاصد(ترانسفورماتور)

کتاب الکترونيک صفرتاصد(ترانسفورماتور)

چارلزپلت-اميد آقايي انتشارات نصيربصير/شابک: 9786007140321

150/160 ریال
موجود LED کتاب ال اي دي به زبان ساده

LED کتاب ال اي دي به زبان ساده

:اميد آقائي انتشارات نصيربصير/ شابک محصول: 4_6_93950_600_978

223/310 ریال
موجود کتاب مبدل هاي صوتي به زبان ساده

کتاب مبدل هاي صوتي به زبان ساده

: اميد آقائي انتشارات نصيربصير / شابک محصول: 0_4_93950_600_978

151/960 ریال
موجود کتاب مدارهاي سرگرم کننده آي سي 555

کتاب مدارهاي سرگرم کننده آي سي 555

جسي راترفورد-اميد آقايي-نيلوفر جعفري پور انتشارات نصيربصير/شابک:9786007140062

71/350 ریال
موجود کتاب 41 پروژه بااستفاده از تقويت کننده عملياتي 741

کتاب 41 پروژه بااستفاده از تقويت کننده عملياتي 741

نويسنده :ام . سي شارما مترجم : محمد رضا زاده حامد انتشارت: نصير بصير/شابک:9786009395019

51/540 ریال
موجود کتاب پروژه هاي جذاب با کواد کوپتر

کتاب پروژه هاي جذاب با کواد کوپتر

موسسه ميک مترجم: ليلا مقصودي/ انتشارات نصيربصير / شابک محصول: 8-59-7140-600-978

262/950 ریال