موتور ای سی(Engine AC) 5 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود MOTOR AC 220V 5RPM

MOTOR AC 220V 5RPM

موتور AC 220V دو جهت

1/255/290 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

موتور AC 220دور 1 RPM

2/973/040 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

موتور AC 220دور 1 RPM

528/540 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

موتور 10 دور AC 220V دو جهت

3/105/180 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

موتور2.5 دور AC 220V دو جهت

3/105/180 ریال