محصولات کیت آموزشی بهنام کیت 144 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود (کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) (1076

(کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) (1076

بهنام کيت کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) کد محصول:1076

125/540 ریال
موجود (کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت(1149

(کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت(1149

بهنام کيت کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت کد محصول:1149

1/017/440 ریال
موجود کيت آمپلي فاير 30 وات مونو 12 ولت 2 آمپري (1062)

کيت آمپلي فاير 30 وات مونو 12 ولت 2 آمپري (1062)

کيت آمپلي فاير 30 وات مونو 12 ولت 2 آمپري (1062)

820/630 ریال
موجود (1097D)بهنام کيت کيت شمع الکترونيک چشم مينياتوري

(1097D)بهنام کيت کيت شمع الکترونيک چشم مينياتوري

بهنام کيت کيت شمع الکترونيک چشم مينياتوري 6ولت کد محصول :1097

97/370 ریال
موجود (کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته  (1194

(کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته (1194

کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته .کد محصول :1194

1/029/330 ریال
موجود (کيت کنترول دور موتور ديمر 10آمپري 40 ولت  کد(1016

(کيت کنترول دور موتور ديمر 10آمپري 40 ولت کد(1016

کيت کنترول دور موتور ديمر 10آمپري 12 تا 40 ولت دي سي کد(1016)

726/750 ریال
موجود (کيت موزيکال عربي (1120

(کيت موزيکال عربي (1120

بهنام کيت کيت موزيکال عربي کد محصول:1120

105/710 ریال
موجود (کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي(1171

(کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي(1171

بهنام کيت کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي کد محصول1171

153/280 ریال
موجود (کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي (1033

(کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي (1033

بهنام کيت :کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي و کنترل سرعت کد محصول 1033

249/740 ریال
موجود (کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صداتلفن بابلندگوکد(1010

(کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صداتلفن بابلندگوکد(1010

کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صدا تلفن با بلندگو کد1010

100/430 ریال
موجود (کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد (1003

(کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد (1003

کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد1003

99/100 ریال
موجود (کيت ريمت کنترول دو کانال برنامه ريزي (1174

(کيت ريمت کنترول دو کانال برنامه ريزي (1174

بهنام کيت کيت ريمت کنترول دو کانال برنامه ريزي کد محصول:1174

1/294/930 ریال
موجود (کيت فلشر دو کانال پرقدرت 8آمپر 12 ولت(1092

(کيت فلشر دو کانال پرقدرت 8آمپر 12 ولت(1092

بهنام کيت کيت فلشر دو کانال پرقدرت 8آمپر 12 ولت کد محصول:1092

211/420 ریال
موجود (کيت راديو با آمپلي فاير قوي با دو آي سي 3ولت(1026

(کيت راديو با آمپلي فاير قوي با دو آي سي 3ولت(1026

کيت راديو با آمپلي فاير قوي با دو آي سي 3ولت کد 1026

298/630 ریال
موجود (کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن(1059

(کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن(1059

بهنام کيت: کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن کد محصول 1059

132/140 ریال
موجود (کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت(1029

(کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت(1029

بهنام کيت : کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت کد محصول 1029

251/060 ریال
موجود (کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد(1007

(کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد(1007

کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد1007

312/320 ریال
موجود (بسته قطعات الکترونيکي ساخت جرثقيل(12016

(بسته قطعات الکترونيکي ساخت جرثقيل(12016

بهنام کيت بسته قطعات الکترونيکي ساخت جرثقيل کد محصول:12016

330/340 ریال
موجود (کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولر(1151

(کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولر(1151

بهنام کيت کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولرکد محصول:1151

1/506/340 ریال
موجود (کيت اکو ديجيتال پيشرفته مينياتوري جديد (1114

(کيت اکو ديجيتال پيشرفته مينياتوري جديد (1114

بهنام کيت کيت اکو ديجيتال پيشرفته مينياتوري جديد کد محصول:1114

422/830 ریال
موجود (کيت موزيکال آذري (1125

(کيت موزيکال آذري (1125

بهنام کيت کيت موزيکال آذري کد محصول:1125

99/100 ریال
موجود (کيت کنترل دور موتور ديمر 5آمپر دي سي کد(1015

(کيت کنترل دور موتور ديمر 5آمپر دي سي کد(1015

(کيت کنترل دور موتور ديمر 5آمپر دي سي کد(1015

224/640 ریال
موجود (کيت امپلي فاير 60 وات استريو، 12ولت (1064

(کيت امپلي فاير 60 وات استريو، 12ولت (1064

923/630 ریال
موجود (کيت صداي خنده شيطاني 6الي 12 ولت (1131

(کيت صداي خنده شيطاني 6الي 12 ولت (1131

بهنام کيت کيت صداي خنده شيطاني 6الي 12 ولت کد محصول:1131

129/490 ریال
موجود (کيت موزيکال هندي (1121

(کيت موزيکال هندي (1121

بهنام کيت کيت موزيکال هندي کد محصول:1121

99/100 ریال
موجود (کيت صداي اردک 5 ولتي (1133

(کيت صداي اردک 5 ولتي (1133

بهنام کيت کيت صداي اردک 5 ولتي کد مجصول:1133

114/960 ریال
موجود (کيت فلاشر کامپيوتر 12 ولت (ميکرو) (1158

(کيت فلاشر کامپيوتر 12 ولت (ميکرو) (1158

بهنام کيت کيت فلاشر کامپيوتر 12 ولت (ميکرو) کد محصول:1158

528/540 ریال
موجود (کيت ترمومتر ديجيتال(دماسنج)(1152

(کيت ترمومتر ديجيتال(دماسنج)(1152

بهنام کيت کيت ترمومتر ديجيتال(دماسنج)کد محصول:1152

607/830 ریال
موجود (کيت پري آمپلي فاير مونو همه کاره حرفه اي(1140

(کيت پري آمپلي فاير مونو همه کاره حرفه اي(1140

بهنام کيت کيت پري آمپلي فاير مونو همه کاره حرفه ايکد محصول:1140

177/060 ریال
موجود (کيت آمپلي فايرمونو/2وات 4الي 9 ولتي(1034

(کيت آمپلي فايرمونو/2وات 4الي 9 ولتي(1034

بهنام کيت کيت آمپلي فايرمونو/2وات 4الي 9 ولتي کد محصول:1034

113/640 ریال