مقاومت تابع نور(LDR) 4 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود FOTOSEL SMALL (165)

FOTOSEL SMALL (165)

فتوسل کوچک

15/860 ریال
موجود FOTOSEL MEDIUM (164)

FOTOSEL MEDIUM (164)

فتوسل بزرگ

33/040 ریال
ناموجود FOTOSEL BIG (164)

FOTOSEL BIG (164)

سنسور فتوسل بزرگ قابدار

85/890 ریال
ناموجود FOTOSEL 7MIL

FOTOSEL 7MIL

فتوسل 7 ميل

27/820 ریال