سون سگمنت(Seven Segment) 32 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 3*7SEGMENT KATOD  2.6*5.8CM  MODEL 8032AS

3*7SEGMENT KATOD 2.6*5.8CM MODEL 8032AS

سون سگمنت کاتد سه تايي 8032AS ابعاد 2.6*5.8سانتي متر

138/750 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM

سون سگمنت اند تک SNS-3191BSR-B

19/830 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM

7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM

سگمنت آند آسنسوري sns-8106BSR-B

74/000 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 3*4CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*4CM

سگمنت آند آسنسوري sns-12101BSR-B

92/500 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM

سون سگمنت اند تک SNR-5161BSR

33/040 ریال
موجود 7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM

سون سگمنت کاتد تک SNR-5161ASR

19/830 ریال
موجود 3*7SEGMENT KATOD  2*4CM

3*7SEGMENT KATOD 2*4CM

سون سگمنت کاتد سه تايي SNF-5361ASR

64/740 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM

سون سگمنت اند تک

66/070 ریال
موجود LED MATRIX 8*8 3CM

LED MATRIX 8*8 3CM

ماتريکس 8*8 براي تابلو هاي روان وغيره

79/290 ریال
موجود 7 SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4

7 SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4

7 سگمنت آند مشترک آسانسوري ابعاد 5.6*3.8 سانتي متر مدل SMN-18102BSR-4 قرمز رنگ

542/450 ریال
موجود LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

ال اي دي بارگراف 10بيتي 3رنگ

105/720 ریال
موجود 3*7SEGMENT ANODE  2*4CM

3*7SEGMENT ANODE 2*4CM

سون سگمنت اند سه تايي SNF-5361 KEM-5631-BSR

59/470 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM

سگمنت آند آسنسوري SNS-8106BSR-B

46/260 ریال
ناموجود 4*7SEGMENT KATOD  2*5CM

4*7SEGMENT KATOD 2*5CM

سون سگمنت کاتد چهار تايي SNF-5461ASL

46/260 ریال
ناموجود 7SEGMENT KATPD TAK 1*2CM

7SEGMENT KATPD TAK 1*2CM

سون سگمنت کاتد تک

13/210 ریال
ناموجود 2*7SEGMENT ANOD  2*3CM

2*7SEGMENT ANOD 2*3CM

سون سگمنت آند سه تايي SNF-5261 BSR

33/040 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM

سون سگمنت اند تکSNS-18102BSR

79/290 ریال
ناموجود LED BARGERAF 10 CHRAGH RED

LED BARGERAF 10 CHRAGH RED

ال اي دي بارگراف 10بيتي قرمز

60/780 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM

7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM

سگمنت آند مشترک تکي

303/910 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM

سگمنت آند آسنسوري sns-1106BSR-B

79/290 ریال
ناموجود 7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM

سون سگمنت اند تک KPS-3191

19/830 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM

سون سگمنت اند تک

19/830 ریال
ناموجود 7SEGMENT CATHODE TAK

7SEGMENT CATHODE TAK

ریال
ناموجود 7SEGMENT JOR

7SEGMENT JOR

ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE DUBLE

7SEGMENT ANODE DUBLE

ریال
ناموجود 7SEGMENT 30101BSA

7SEGMENT 30101BSA

ریال
ناموجود SEGMENT 1.9*2.4 ANOD

SEGMENT 1.9*2.4 ANOD

سگمنت 2 تايي 5261BSR-B

26/430 ریال
ناموجود LED MATRIX 8*8 6CM

LED MATRIX 8*8 6CM

ماتريکس 8*8 قرمز براي تابلو روان

79/290 ریال
ناموجود 3*7SEGMENT KATOD 2.6*5.4 CM MODELL  HS8302ANS

3*7SEGMENT KATOD 2.6*5.4 CM MODELL HS8302ANS

سون سگمنت کاتد سه تايي HS8032ANS ابعاد 2.6*5.4سانتي متر

198/210 ریال
ناموجود LED BARGERAF 10 CHRAGH GREEN

LED BARGERAF 10 CHRAGH GREEN

ال اي دي بارگراف 10بيتي سبز

77/890 ریال