اداپتور(Adaptor) 79 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود ADAPTOR SWITCHINGN 3V 3A

ADAPTOR SWITCHINGN 3V 3A

361/640 ریال
موجود ADAPTOR 5V 600MA

ADAPTOR 5V 600MA

347/730 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHINGN 12V 3.33A

ADAPTOR SWITCHINGN 12V 3.33A

462/480 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI

12ولت 1 آمپر دوشاخه يا همان پريزي

290/700 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHINGN 24V 4A (2)

ADAPTOR SWITCHINGN 24V 4A (2)

جعبه سفيد رنگ

1/037/430 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 2A BA SIM AC/DC

ADAPTOR SWITCHING 12V 2A BA SIM AC/DC

تغذيه سويچينگ 12ولت 2 آمپر دو سر سيم دار مدل AC/DC

433/200 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHINGN 12V 5A GHK

ADAPTOR SWITCHINGN 12V 5A GHK

830/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHINGN 24V 1A DIVARI

ADAPTOR SWITCHINGN 24V 1A DIVARI

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر ديواري

618/320 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHINGN 5V 6A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHINGN 5V 6A ROMIZI

تغذيه 5 ولت 6 آمپر رو ميزي

766/380 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

ADAPTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

973/630 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 15V 5A

ADAPTOR SWICHING 15V 5A

1/004/230 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 5V 3A CISCO

ADAPTOR SWICHING 5V 3A CISCO

502/110 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 3A

ADAPTOR SWITCHING 12V 3A

462/480 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 2A GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 2A GHK

تغذيه روميزي 24 ولت 2 آمپر

779/600 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 5V 1A

ADAPTOR SWICHING 5V 1A

462/480 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHINGN 12V 1A BA SIM

ADAPTOR SWITCHINGN 12V 1A BA SIM

12ولت 1 آمپر 2 طرف سيم دار

330/340 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 5V 2A DIVARI

ADAPTOR SWICHING 5V 2A DIVARI

556/360 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 18V 1A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 18V 1A DIVARI

18ولت 1 آمپر دوشاخه يا همان پريزي

319/900 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 14V 2.2A SAMSONGI

ADAPTOR SWITCHINGN 14V 2.2A SAMSONGI

389/450 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 19V 2.2A SAMSONGI

ADAPTOR SWITCHINGN 19V 2.2A SAMSONGI

347/730 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 8.2V 1A

ADAPTOR SWITCHINGN 8.2V 1A

ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 8.2V 3A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHINGN 8.2V 3A ROMIZI

آداپتور 8.2 ولتي 3 آمپر

347/730 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 12V 5A FSP

ADAPTOR SWITCHINGN 12V 5A FSP

تغذيه روميزي 12 ولت 5 آمپري

528/540 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 3.3V 4A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHINGN 3.3V 4A ROMIZI

تغذيه 3.3 ولت 4 آمپر روميزي

264/270 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 3.3V 1.5A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHINGN 3.3V 1.5A ROMIZI

تغذيه 3.3 ولت 4 آمپر روميزي

153/000 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 12V 5A MODEL AC DC

ADAPTOR SWITCHINGN 12V 5A MODEL AC DC

تغذيه 12 ولت 5 آمپر مارک AC DC

445/080 ریال
ناموجود ADAPTOR ROMIZI 5V 4A

ADAPTOR ROMIZI 5V 4A

آداپتور روميزي 5 ولتي 4 آمپر

389/450 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 14V 3A MANITOR

ADAPTOR SWITCHINGN 14V 3A MANITOR

آداپتور سويچينگ 14 ولت 3 آمپر براي مانيتور ها

556/360 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 24V 3A GHK

ADAPTOR SWITCHINGN 24V 3A GHK

منبع تغذيه 24 ولت 3 آمپر GHK

458/990 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHINGN 3.3V 3A

ADAPTOR SWITCHINGN 3.3V 3A

319/900 ریال