شاتکی(schottky) 58 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1N 5819

1N 5819

ديود شاتکي 1 آمپر 40 ولت

6/470 ریال
موجود SB 560

SB 560

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

26/430 ریال
موجود 1N 5822

1N 5822

ديود شاتکي 3 امپر 40 ولت

6/610 ریال
موجود SB 260

SB 260

ديود شاتکي 2 آمپر 60 ولت

13/910 ریال
موجود STPS 2045CT

STPS 2045CT

ديود شاتکي 20 آمپر 45 ولت

132/140 ریال
موجود MBR 2045CT

MBR 2045CT

ديود شاتکي 20 آمپر 45 ولت

56/000 ریال
موجود DIODE MBR 320

DIODE MBR 320

ديود شاتکي 3 آمپر 20 ولت

18/970 ریال
موجود DIODE STPS 1545CT

DIODE STPS 1545CT

ديود شاتکي 15 آمپر 45 ولت

111/270 ریال
ناموجود DIODE MBR 3045CT

DIODE MBR 3045CT

ديود شاتکي 30 آمپر 45 ولت

69/550 ریال
ناموجود DIODE MBR 4045

DIODE MBR 4045

ديود شاتکي 40آمپر 45 ولت

111/270 ریال
ناموجود DIODE MBR 160S

DIODE MBR 160S

ديود شاتکي 1 آمپر 60 ولت اس ام دي

10/120 ریال
ناموجود DIODE 2G2D0216

DIODE 2G2D0216

ديود شاتکي 2 آمپر 200 ولت

13/210 ریال
ناموجود SBRF 20100

SBRF 20100

ديود شاتکي 20 آمپر 100 ولت

55/630 ریال
ناموجود DIODE MBRF 20U200

DIODE MBRF 20U200

ديود شاتکي 20 آمپر 200 ولت

ریال
ناموجود DIODE MBR 30200CT

DIODE MBR 30200CT

ديود شاتکي 30 آمپر 200 ولت

208/640 ریال
ناموجود SR 160

SR 160

ديود شاتکي 1 آمپر 60 ولت

6/960 ریال
ناموجود SR 260

SR 260

ديود شاتکي 2 آمپر 60 ولت

6/900 ریال
ناموجود SB 140

SB 140

ديود شاتکي 1 آمپر 40 ولت

6/960 ریال
ناموجود SR 5200

SR 5200

ديود شاتکي 5 آمپر 200 ولت

34/780 ریال
ناموجود MBR 30100CT

MBR 30100CT

ديود شاتکي 30 آمپر 100 ولت

111/270 ریال
ناموجود MBR 30H100CT TO-247

MBR 30H100CT TO-247

ديود شاتکي 30 آمپر 100 ولت

166/910 ریال
ناموجود 31DQ

31DQ

ديود شاتکي 3.3 آمپر 50 ولت

ریال
ناموجود SR 560

SR 560

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

13/210 ریال
ناموجود SR 360

SR 360

ديود شاتکي 3 آمپر 60 ولت

ریال
ناموجود STPS 4045

STPS 4045

ديود شاتکي 40 آمپر 45 ولت

ریال
ناموجود STPS 3045 CW

STPS 3045 CW

ديود شاتکي 30 آمپر 45 ولت

178/980 ریال
ناموجود STPS 1045

STPS 1045

ديود شاتکي 10 آمپر 45 ولت

ریال
ناموجود SR 860

SR 860

ديود شاتکي 8 آمپر 60 ولت

26/430 ریال
ناموجود SKE 4F

SKE 4F

ریال
ناموجود SBL 1040

SBL 1040

ديود شاتکي 10 آمپر 40 ولت

ریال