خازن شکلاتی(poliester) 317 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1.2UF 400V

1.2UF 400V

خازن پلي استر 1.2 ميکرو فاراد 400 ولت

21/620 ریال
موجود 47NF 100V

47NF 100V

خازن پلي استر 47 نانو فاراد 100 ولت

3/960 ریال
موجود 470PF 100V MKT

470PF 100V MKT

خازن ام کا تي 470 پيکو فاراد 100 ولت

4/630 ریال
موجود 10NF 100V MKT

10NF 100V MKT

خازن ام کا تي 10 نانو فاراد 100 ولت

8/730 ریال
موجود 1.5NF 100V MKT

1.5NF 100V MKT

خازن ام کا تي 1.5 نانو فاراد 100 ولت

8/600 ریال
موجود 100NF 100V MKT

100NF 100V MKT

خازن ام کا تي 100 نانو فاراد 100 ولت

9/920 ریال
سفارش داخل 1.5UF 630V

1.5UF 630V

خازن پلي استر 1.5 ميکرو فاراد 630 ولت

23/790 ریال
موجود 1UF 630V

1UF 630V

خازن پلي استر 1 ميکرو فاراد 630 ولت

21/150 ریال
موجود 2.2UF 250V POLYESTER

2.2UF 250V POLYESTER

خازن پلي استر 2.2 ميکرو فاراد 250 ولت

37/000 ریال
موجود 3.3UF 250V POLYESTER

3.3UF 250V POLYESTER

خازن پلي استر 3.3 ميکرو فاراد 250 ولت

32/390 ریال
موجود 390NF 630V

390NF 630V

خازن پلي استر 390 نانو فاراد 630 ولت

18/050 ریال
موجود 1.5NF 1200V

1.5NF 1200V

خازن پلي استر 1.5 نانو فاراد 1200 ولت

30/040 ریال
موجود 680NF 400V

680NF 400V

خازن پلي استر 680 نانوفاراد 400 ولت

21/840 ریال
موجود 1.8NF 100V

1.8NF 100V

خازن پلي استر 1.8 نانو فاراد 100 ولت

6/610 ریال
سفارش داخل 2UF 630V

2UF 630V

خازن پلي استر 2 ميکرو فاراد 630 ولت

27/750 ریال
موجود 1NF 1200V

1NF 1200V

خازن پلي استر 1 نانو فاراد 1200 ولت

6/650 ریال
موجود 470NF 63V

470NF 63V

خازن پلي استر 470 نانو فاراد 63 ولت

6/610 ریال
موجود 56NF 630V

56NF 630V

خازن پلي استر 56 نانو فاراد 630 ولت

3/960 ریال
موجود 680PF 2KV

680PF 2KV

خازن پلي استر 680 پيکو فاراد 2 کيلو ولت

3/450 ریال
موجود 6.8NF 100V

6.8NF 100V

خازن پلي استر 6.8 نانو فاراد 100 ولت

3/960 ریال
موجود 1.5NF 100V

1.5NF 100V

خازن پلي استر 1.5 نانو فاراد 100 ولت

1/990 ریال
موجود 3.9NF 1KV

3.9NF 1KV

خازن پلي استر 3.9 نانو فاراد 1 کيلو ولت

9/250 ریال
موجود 1NF 100V

1NF 100V

خازن پلي استر 1 نانو فاراد 100 ولت

1/990 ریال
موجود 1.5NF 630V

1.5NF 630V

خازن پلي استر 1.5 نانو فاراد 630 ولت

6/610 ریال
موجود 15NF 2KV

15NF 2KV

خازن پلي استر 15 نانو فاراد 2 کيلو ولت

23/790 ریال
موجود 3.3NF 400V

3.3NF 400V

خازن پلي استر 3.3 نانو فاراد 400 ولت

6/610 ریال
موجود 82NF 100V

82NF 100V

خازن پلي استر 82 نانو فاراد 100 ولت

3/960 ریال
موجود 4.7NF 2KV

4.7NF 2KV

خازن پلي استر 4.7 نانو فاراد 2 کيلو ولت

5/460 ریال
موجود 2.2NF 800V

2.2NF 800V

خازن پلي استر 2.2 نانو فاراد 800 ولت

10/570 ریال
موجود 1NF 1500V

1NF 1500V

خازن پلي استر 100 نانو فاراد 1500 ولت

2/850 ریال