ترمو فیوز(THERMAL FUSE) 23 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل TERMO FUSE 184"C

TERMO FUSE 184"C

ترمو فيوز 184 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO FUSE 98"C

TERMO FUSE 98"C

ترمو فيوز 98 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO FUSE 145 C

TERMO FUSE 145 C

ترمو فيوز 145 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO FUSE 84"C

TERMO FUSE 84"C

ترمو فيوز 84 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 169"C

TERMO FUSE 169"C

ترمو فيوز 169 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO FUSE 152"C

TERMO FUSE 152"C

ترمو فيوز 152 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 75"C

TERMO FUSE 75"C

ترمو فيوز 75 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 192"C

TERMO FUSE 192"C

ترمو فيوز 192 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 185"C

TERMO FUSE 185"C

ترمو فيوز 185 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO FUSE 135"C

TERMO FUSE 135"C

ترمو فيوز 135 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO FUSE 216"C

TERMO FUSE 216"C

ترمو فيوز 216 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO FUSE 250"C

TERMO FUSE 250"C

ترمو فيوز 250 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 150C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 150C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمهاي 150 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 220 ولت مي باشد

82/060 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 240C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 240C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمهاي 240 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 220 ولت مي باشد

95/970 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 142"C

TERMO FUSE 142"C

ترمو فيوز 142 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 185C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 185C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمهاي 185 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 220 ولت مي باشد

95/970 ریال
موجود TERMO FUSE 141C

TERMO FUSE 141C

ترمو فيوز 141 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
موجود TERMO FUSE 165"C

TERMO FUSE 165"C

ترمو فيوز 165 درجه سانتيگراد .

13/000 ریال
ناموجود TERMO FUSE 240"C

TERMO FUSE 240"C

ترمو فيوز 240 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
ناموجود TERMO FUSE 110"C

TERMO FUSE 110"C

ترمو فيوز 110 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 128"C

TERMO FUSE 128"C

ترمو فيوز 128 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 117"C

TERMO FUSE 117"C

ترمو فيوز 117 درجه سانتيگراد

13/000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 131"C

TERMO FUSE 131"C

ترمو فيوز 131 درجه سانتيگراد

13/000 ریال