کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) 90 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RELE 12V 10A 5PIN (126)

RELE 12V 10A 5PIN (126)

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين

89/600 ریال
موجود RELE PLC 24V 5A OMRON (290)

RELE PLC 24V 5A OMRON (290)

رله PLC باريک 24ولت 5 آمپر: G5NB-1A-E

157/240 ریال
موجود RELE 24V 5A 2CONT 8PIN TIANBO(120)

RELE 24V 5A 2CONT 8PIN TIANBO(120)

TRA3L-24VDC-S-27

215/020 ریال
موجود RELE 12V 20A 4PIN OMRON (112)

RELE 12V 20A 4PIN OMRON (112)

سر دو فيش

417/550 ریال
موجود RELE 9V 10A 5PIN  (60)

RELE 9V 10A 5PIN (60)

رله 9 ولت 5 پين 10 آمپر

79/290 ریال
موجود RELE 12V 1A 6PIN (303)

RELE 12V 1A 6PIN (303)

رله 12ولتي 1 آمپر 6 پين کوچک

99/100 ریال
موجود RELE 12V 10A 5PIN ALQ112 PANASONIC (61)

RELE 12V 10A 5PIN ALQ112 PANASONIC (61)

رله 12ولت 10 آمپر 5 پين پاناسونيک

240/250 ریال
موجود RELE 12V 3A 5PIN SMALL (124)

RELE 12V 3A 5PIN SMALL (124)

67/710 ریال
موجود RELE 12V 1A 8PIN 2C (133)

RELE 12V 1A 8PIN 2C (133)

رله مخابراتي 12 ولت 1 آمپر 8پين 2 کنتاکت///MCB-S-212-C-S

103/310 ریال
سفارش داخل RELE 12V 3A 6PIN SMALL (124)

RELE 12V 3A 6PIN SMALL (124)

78/620 ریال
موجود RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

رله 24ولت 1 آمپر 8پين 2 کنتاکت

166/960 ریال
موجود RELE 6V 10A 5PIN (123)

RELE 6V 10A 5PIN (123)

رله 6 ولت 10 آمپر

66/070 ریال
موجود RELE 5V 2A 2CONTACT 8PIN (116)

RELE 5V 2A 2CONTACT 8PIN (116)

رله 5 ولت 8 پين مخابراتي MCB-S-205-C-S

100/460 ریال
موجود RELE 24V 10A 5PIN KETABI MEISHUO (127)

RELE 24V 10A 5PIN KETABI MEISHUO (127)

رله 24 ولت 10 آمپر کتابي MPJ1-S-124-C

195/470 ریال
موجود RELE 24V 10A 5PIN  (59)

RELE 24V 10A 5PIN (59)

رله 24 ولت 10 آمپر مربعي

87/360 ریال
موجود RELE 5V 10A-5PIN (122)

RELE 5V 10A-5PIN (122)

رله 5ولت

100/430 ریال
موجود RELE 24V 1A 6PIN (114)

RELE 24V 1A 6PIN (114)

رله 24 ولت 1 آمپر

92/500 ریال
موجود RELE 24V 1A 6PIN (303)

RELE 24V 1A 6PIN (303)

رله 24 ولت 1 آمپر 6 پين تيامبو

68/700 ریال
موجود RELE 24V 16A 8PIN (145)

RELE 24V 16A 8PIN (145)

رله 16 آمپر 24 ولت آسانسوري ... LIMING

264/270 ریال
موجود RELE 12V 10A 2CONTAKT 8PIN(129)

RELE 12V 10A 2CONTAKT 8PIN(129)

رله دو کنتاکت 12 ولت بزرگ 10 آمپر

390/830 ریال
موجود RELE 12V 20A 5PIN SMALL (118)

RELE 12V 20A 5PIN SMALL (118)

رله 12 ولت 20 آمپر دزدگيري

91/170 ریال
موجود RELE 3V 10A 5PIN (121)

RELE 3V 10A 5PIN (121)

رله 3 ولت 10 آمپر 5 پين HLS8L-DC3V-S-C

79/290 ریال
موجود RELE 24V 10A 2CONTACT 8PIN(306)

RELE 24V 10A 2CONTACT 8PIN(306)

رله کتابي 24 ولت 10 آمپر 2 کنتاکت 8 پين

475/690 ریال
موجود RELE 24V 30A 6PIN HLS-T90(15F)-C (57)

RELE 24V 30A 6PIN HLS-T90(15F)-C (57)

رله 24 ولت 30 آمپر 6پين مدل HLS-T90(15F)-C

307/520 ریال
موجود RELE PLC 12V 3A PANASONIC CH (290)

RELE PLC 12V 3A PANASONIC CH (290)

رله PLC باريک 12ولت 3 آمپر پاناسونيک

125/540 ریال
موجود RELE SSR AQG22212

RELE SSR AQG22212

رله 12ولت 2آمپر 4پين تخت

576/590 ریال
موجود RELE 12V 5A 2CONT 8PIN OMRON (125)

RELE 12V 5A 2CONT 8PIN OMRON (125)

رله دو کنتاکت 12 ولت 5 آمپر مدل G2R-2

284/290 ریال
سفارش داخل RELE 24V 15A 5PIN (115)

RELE 24V 15A 5PIN (115)

113/640 ریال
موجود RELE 12V 15A 5PIN BIG (115)

RELE 12V 15A 5PIN BIG (115)

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين بزرگ

100/430 ریال
موجود RELE 12V 4PIN SHAKHDAR

RELE 12V 4PIN SHAKHDAR

رله 12 ولت 4 پايه شاخدار باريک

389/450 ریال