سبد خرید خالی می باشد

    سبد خرید شما خالی می باشد

    سبد خرید خالی می باشد

    سبد داخل شما خالی می باشد

نمایش سبد داخل

    سبد خرید خالی می باشد

    سبد خارج شما خالی می باشد

نمایش سبد خارج

پیشنهاد شگفت انگیز
130,000 95,000

ریال


توضیحات میکرو کنترولر اورجینال Atmega8 به مناسب ده فجر

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
1,500,000 1,200,000

ریال


توضیحات برد آردینو mega2560 ورژن R3 با ای سی ATMEGA16U2 به مناسب ده فجر

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
580,000 420,000

ریال


توضیحات برد آردینو nano ورژن R3 به مناسب ده فجر

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
320,000 250,000

ریال


توضیحات برد آردینوPRO MINI ورژن R3 به مناسب ده فجر

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
7,500 5,950

ریال


توضیحات

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
980 790

ریال


توضیحات دیود 4007

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

جدیدترین محصولات

محصولات ویژه

محصولات پر فروش